مجتمع 7000 متری واقع درشهر قدس
تماس
محل شهر قدس - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
7000 متر مربع
سال ساخت 1375
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
*مجتمع با وسعت ۷۰۰۰متر که ۴۰۰۰ متر ان ساختمانی +۳۰۰۰ متر ان فضای ازاد است *دارای نگهبان ۲۴ ساعته *دارای برق فشار قوی *دارای اب فشار قوی *جهت اجرا برای مشاغل انبارداری+تجاری+صنعتی......
گزارش مشکل آگهی
مجتمع 7000 متری واقع درشهر قدس
محل شهر قدس - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
7000 متر مربع
سال ساخت 1375
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
*مجتمع با وسعت ۷۰۰۰متر که ۴۰۰۰ متر ان ساختمانی +۳۰۰۰ متر ان فضای ازاد است *دارای نگهبان ۲۴ ساعته *دارای برق فشار قوی *دارای اب فشار قوی *جهت اجرا برای مشاغل انبارداری+تجاری+صنعتی......
گزارش مشکل آگهی