محل کار در چهارراه امیر اکرم
تماس
محل جمهوری - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
6,700,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
مناسب براى تولیدى یا دفتر کار
گزارش مشکل آگهی
محل کار در چهارراه امیر اکرم
محل جمهوری - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
6,700,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
مناسب براى تولیدى یا دفتر کار
گزارش مشکل آگهی