مطهری ۱۳۰۰متراداری فلت
تماس
محل مطهری - تهران
رهن
1,000,000,000 تومان
اجاره
130,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
1300 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
برمطهری نزدیک مترو مفتح ۱۳۰۰متر سند اداری ۴ طبقه فلت کامل ۱ طبقه پارکینگ حیاط بسیا زیبا و شیک
گزارش مشکل آگهی
مطهری ۱۳۰۰متراداری فلت
مطهری ۱۳۰۰متراداری فلت
محل مطهری - تهران
رهن
1,000,000,000 تومان
اجاره
130,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
1300 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
برمطهری نزدیک مترو مفتح ۱۳۰۰متر سند اداری ۴ طبقه فلت کامل ۱ طبقه پارکینگ حیاط بسیا زیبا و شیک
گزارش مشکل آگهی