مغازه بلواربهاران اجاره
تماس
محل تهران - تهران
رهن
3,000,000 تومان
اجاره
250,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
3 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
زیر پله اجاره ای نبش بلوار بهاران با موقعیت خوب متراژ حدودا ۳ متر
گزارش مشکل آگهی
مغازه بلواربهاران اجاره
محل تهران - تهران
رهن
3,000,000 تومان
اجاره
250,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
3 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
زیر پله اجاره ای نبش بلوار بهاران با موقعیت خوب متراژ حدودا ۳ متر
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه