مغازه تجاری جهت انبار دفتر
تماس
محل شاد آباد - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
100,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
28 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
یک باب مغازه تجاری ۲۸ متر طبقه اول جهت انبار یا دفتر کار واقع در بازار آهن شاد آباد بهاران دو بلوک ۱۳
گزارش مشکل آگهی
مغازه تجاری جهت انبار دفتر
محل شاد آباد - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
100,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
28 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
یک باب مغازه تجاری ۲۸ متر طبقه اول جهت انبار یا دفتر کار واقع در بازار آهن شاد آباد بهاران دو بلوک ۱۳
گزارش مشکل آگهی