مغازه تجاری ۱۳ متری
تماس
محل هاشم آباد - تهران
رهن
5,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
13 متر مربع
سال ساخت 1375
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
دارای آب ،برق،گاز و کولر آبی
گزارش مشکل آگهی
مغازه تجاری ۱۳ متری
محل هاشم آباد - تهران
رهن
5,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
13 متر مربع
سال ساخت 1375
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
دارای آب ،برق،گاز و کولر آبی
گزارش مشکل آگهی