مغازه جهت اجاره
تماس
محل خانی آباد - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
26 متر مربع
سال ساخت 1396
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک باب مغازه به متراژ ۲۶ متر دو نبش بر خیابان اصلی،در حال حاظر سوپرمارکت می باشد،به همراه تمامی اجناس موجود در مغازه اجاره داده میشود. دارای جواز کسب سوپر مارکت واقع در خانی آباد خیابان میعاد جنوبی رهن و اجاره توافقی می‌باشد.
گزارش مشکل آگهی
مغازه جهت اجاره
محل خانی آباد - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
26 متر مربع
سال ساخت 1396
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک باب مغازه به متراژ ۲۶ متر دو نبش بر خیابان اصلی،در حال حاظر سوپرمارکت می باشد،به همراه تمامی اجناس موجود در مغازه اجاره داده میشود. دارای جواز کسب سوپر مارکت واقع در خانی آباد خیابان میعاد جنوبی رهن و اجاره توافقی می‌باشد.
گزارش مشکل آگهی