مغازه در محدوده میدان ولیعصر
تماس
محل میدان ولیعصر - تهران
رهن
180,000,000 تومان
اجاره
13,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
125 متر مربع
سال ساخت 1378
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
با سابقه رستوران تخفیف برای حرفه ای ها زیر همکف
گزارش مشکل آگهی
مغازه در محدوده میدان ولیعصر
مغازه در محدوده میدان ولیعصر
محل میدان ولیعصر - تهران
رهن
180,000,000 تومان
اجاره
13,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
125 متر مربع
سال ساخت 1378
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
با سابقه رستوران تخفیف برای حرفه ای ها زیر همکف
گزارش مشکل آگهی