مغازه در نارمک
تماس
محل نارمک - تهران
رهن
40,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
16 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اجاره مغازه ١٦/٥ مترى ارتفاع ٤ مترى کف سنگ تخلیه
گزارش مشکل آگهی
مغازه در نارمک
محل نارمک - تهران
رهن
40,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
16 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اجاره مغازه ١٦/٥ مترى ارتفاع ٤ مترى کف سنگ تخلیه
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه