مغازه دو دهنه
تماس
محل شوش - تهران
رهن
30 تومان
اجاره
8,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
140 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
با سلام مغازه در حال حاضر قهوه خانه با مشتری عالی خیابان فدایان اسلام ایستگاه میهن
گزارش مشکل آگهی
مغازه دو دهنه
مغازه دو دهنهمغازه دو دهنه
محل شوش - تهران
رهن
30 تومان
اجاره
8,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
140 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
با سلام مغازه در حال حاضر قهوه خانه با مشتری عالی خیابان فدایان اسلام ایستگاه میهن
گزارش مشکل آگهی