مغازه مختاری شرقی
تماس
محل شاپور - تهران
رهن
140,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
14 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۱۵ متر کرکره برقی-کولر گازی-سقف کاذب اب - برق - گاز فقط به مشاغل غذایی(سوپر-پروتیینی-ساندویچی-تهیه غذا و امثال) این مشاغل داده میشود رهن یا واگذاری پروتیینی
گزارش مشکل آگهی
مغازه مختاری شرقی
مغازه مختاری شرقی
محل شاپور - تهران
رهن
140,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
14 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۱۵ متر کرکره برقی-کولر گازی-سقف کاذب اب - برق - گاز فقط به مشاغل غذایی(سوپر-پروتیینی-ساندویچی-تهیه غذا و امثال) این مشاغل داده میشود رهن یا واگذاری پروتیینی
گزارش مشکل آگهی