مغازه واقع در پاساژ المپیک
تماس
محل منیریه - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
2,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
7 متر مربع
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
مغازه واقع در پاساژ المپیک میباشد ، محل فروش جنس به صورت عمده
گزارش مشکل آگهی
مغازه واقع در پاساژ المپیک
مغازه  واقع در پاساژ المپیک
محل منیریه - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
2,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
7 متر مربع
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
مغازه واقع در پاساژ المپیک میباشد ، محل فروش جنس به صورت عمده
گزارش مشکل آگهی