مغازه ١٠ متری بهره خیابان
تماس
محل نظام آباد - تهران
رهن
25,000,000 تومان
اجاره
2,200,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
10 متر مربع
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
مغازه ١٠ متری بهره خیابان ارباب مهدی بخت ازاد نبش کوچه اکرامی برق آب گاز ٢خط تلفن چشم اندازه خوب
گزارش مشکل آگهی
مغازه ١٠ متری بهره خیابان
مغازه ١٠ متری بهره خیابانمغازه ١٠ متری بهره خیابان
محل نظام آباد - تهران
رهن
25,000,000 تومان
اجاره
2,200,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
10 متر مربع
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
مغازه ١٠ متری بهره خیابان ارباب مهدی بخت ازاد نبش کوچه اکرامی برق آب گاز ٢خط تلفن چشم اندازه خوب
گزارش مشکل آگهی