مغازه18متر
تماس
محل دولت آباد - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
18 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
18مترمغازه تمیز دارای امکانات آب وبرق وگاز وتلفن مجزادرمحله شلوغ وپررفت وآمد مغازه قبلا آرایشگری زنانه ومردانه خیاطی ساندویچی ومیوه فروشی بوده
گزارش مشکل آگهی
مغازه18متر
محل دولت آباد - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
18 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
18مترمغازه تمیز دارای امکانات آب وبرق وگاز وتلفن مجزادرمحله شلوغ وپررفت وآمد مغازه قبلا آرایشگری زنانه ومردانه خیاطی ساندویچی ومیوه فروشی بوده
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه