ملک با موقعیت اداری
تماس
محل مطهری - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
4,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
65 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
ملک دارای آسانسور پارکینگ با وسایل موجود در عکس بالکن
گزارش مشکل آگهی
ملک با موقعیت اداری
ملک با موقعیت اداریملک با موقعیت اداریملک با موقعیت اداری
محل مطهری - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
4,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
65 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
ملک دارای آسانسور پارکینگ با وسایل موجود در عکس بالکن
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه