ملک تجاری طبقه اوی ۹۶ متر
تماس
محل شیرازی - تهران
رهن
50 تومان
اجاره
4,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
96 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
ادرس :میرزای شیرازی نیاز ب باسازی کامل دارد
گزارش مشکل آگهی
ملک تجاری طبقه اوی ۹۶ متر
محل شیرازی - تهران
رهن
50 تومان
اجاره
4,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
96 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
ادرس :میرزای شیرازی نیاز ب باسازی کامل دارد
گزارش مشکل آگهی