ملک سند اداری
تماس
محل مطهری - تهران
رهن
250,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
70 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۴ خط تلفن دارای پارکینگ در صورت پسندیدن دارای تخفیف میباشد
گزارش مشکل آگهی
ملک سند اداری
ملک سند اداریملک سند اداریملک سند اداری
محل مطهری - تهران
رهن
250,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
70 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۴ خط تلفن دارای پارکینگ در صورت پسندیدن دارای تخفیف میباشد
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه