ملک نوساز با موقعیت اداری و تجاری در پاسداران
تماس
محل پاسداران - تهران
رهن
300,000,000 تومان
اجاره
12,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
150 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
قابل توجه مدیران محترم بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و... ملک نوساز در خیابان پاسداران شمال شهید عراقی با موقعیت اداری و تجاری همکف تجاری، ارتفاع ۵ متر بر اصلی ۱۵ متر به عراقی مساحت ۱۲۲ متر مربع طبقات: ۴ طبقه تک واحدی مساحت هر واحد ۱۵۰ متر موقعیت اداری واقع در طبقه چهارم با دید کوهستان همراه ۰۹۱۲۲۹۰۰۵۲۰
گزارش مشکل آگهی
ملک نوساز با موقعیت اداری و تجاری در پاسداران
محل پاسداران - تهران
رهن
300,000,000 تومان
اجاره
12,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
150 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
قابل توجه مدیران محترم بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و... ملک نوساز در خیابان پاسداران شمال شهید عراقی با موقعیت اداری و تجاری همکف تجاری، ارتفاع ۵ متر بر اصلی ۱۵ متر به عراقی مساحت ۱۲۲ متر مربع طبقات: ۴ طبقه تک واحدی مساحت هر واحد ۱۵۰ متر موقعیت اداری واقع در طبقه چهارم با دید کوهستان همراه ۰۹۱۲۲۹۰۰۵۲۰
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه