میدان فلسطین .ابتدای فریمان
تماس
محل فلسطین - انقلاب - تهران
رهن
5,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
آپارتمان ۶۰متر یکخوابه کف سرامیک آشپزخانه اپن . بدون مالک.با احتساب همکف طبقه چهارم ودیعه ۵۰ میلیون اجاره ماهانه ۲میلیون
گزارش مشکل آگهی
میدان فلسطین .ابتدای فریمان
محل فلسطین - انقلاب - تهران
رهن
5,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
آپارتمان ۶۰متر یکخوابه کف سرامیک آشپزخانه اپن . بدون مالک.با احتساب همکف طبقه چهارم ودیعه ۵۰ میلیون اجاره ماهانه ۲میلیون
گزارش مشکل آگهی