نیازمند وام ۱۰ میلیونی ۳ ماه هم تصفیه میکنم
تماس
محل تهران - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
نیازمند وام ۱۰ میلیونی ۳ ماه هم تصفیه میکنم ضمانت هم میدم محل کارمم رستورانه
گزارش مشکل آگهی
نیازمند وام ۱۰ میلیونی ۳ ماه هم تصفیه میکنم
محل تهران - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
نیازمند وام ۱۰ میلیونی ۳ ماه هم تصفیه میکنم ضمانت هم میدم محل کارمم رستورانه
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه