هفت تیر امیر اتابک سهروردی ۵۰متر ۱خواب
تماس
محل سهروردی جنوبی - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1392
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
هفت تیر سلیمان خاطر ۵۰متر ۱خواب خوش نقشه طبقه اول ۲پارکینگ انباری و آسانسور دسترسی عالی فرعی دنج مشاور شما . شکوهی آژانس املاک دیاموند
گزارش مشکل آگهی
هفت تیر امیر اتابک سهروردی ۵۰متر ۱خواب
هفت تیر امیر اتابک سهروردی ۵۰متر ۱خواب
محل سهروردی جنوبی - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1392
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
هفت تیر سلیمان خاطر ۵۰متر ۱خواب خوش نقشه طبقه اول ۲پارکینگ انباری و آسانسور دسترسی عالی فرعی دنج مشاور شما . شکوهی آژانس املاک دیاموند
گزارش مشکل آگهی