هفت تیر تکواحدی ۶۵متر مجرد
تماس
محل طالقانی - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
2,200,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1375
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
آنلاین جوباسلام واحد فوق حدود ۶۰ متر تکواحدی طبقه چهارم پارکینگ انباری مشاع قدیمی بازسازی شده مجرد داده میشود کم تعداد
گزارش مشکل آگهی
هفت تیر تکواحدی ۶۵متر مجرد
محل طالقانی - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
2,200,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1375
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
آنلاین جوباسلام واحد فوق حدود ۶۰ متر تکواحدی طبقه چهارم پارکینگ انباری مشاع قدیمی بازسازی شده مجرد داده میشود کم تعداد
گزارش مشکل آگهی