واحد مسکونی موقعیت اداری
تماس
محل پاسداران - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
6,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
94 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
قابل تمدید تا ۳ سال
گزارش مشکل آگهی
واحد مسکونی موقعیت اداری
محل پاسداران - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
6,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
94 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
قابل تمدید تا ۳ سال
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه