واگذاری کافی شاپ فعال با تجهیزات
تماس
محل تهران - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
3,850,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
80 متر مربع
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
واگذاری کافه با ٤ سال سابقه نزدیک دانشگاه تهران مجهز به کلیه تجهیزات کافی شاپ و فست فود ٨٠ متر کافه در دو طبقه با دکور تجهیزات کامل بار سرد و بار گرم از معتبرترین برندها آشپزخانه با کامل ترین و بهترین امکانات واقع در مرکز خرید دانشگاه دو درب ورود بصورت مجزا داخل کوچه و داخل مرکز خرید رهن ملک: ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ میلیون تومان اجاره ملک: ٣/٨٥٠/٠٠٠ میلیون تومان (قابلیت قرارداد چند ساله) قیمت کلیه تجهیزات ١٧٠ میلیون تومان تخفیف پای معامله فقط با کلیه تجهیزات واگذار می شود
گزارش مشکل آگهی
واگذاری کافی شاپ فعال با تجهیزات
واگذاری کافی شاپ فعال با تجهیزاتواگذاری کافی شاپ فعال با تجهیزاتواگذاری کافی شاپ فعال با تجهیزاتواگذاری کافی شاپ فعال با تجهیزاتواگذاری کافی شاپ فعال با تجهیزات
محل تهران - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
3,850,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
80 متر مربع
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
واگذاری کافه با ٤ سال سابقه نزدیک دانشگاه تهران مجهز به کلیه تجهیزات کافی شاپ و فست فود ٨٠ متر کافه در دو طبقه با دکور تجهیزات کامل بار سرد و بار گرم از معتبرترین برندها آشپزخانه با کامل ترین و بهترین امکانات واقع در مرکز خرید دانشگاه دو درب ورود بصورت مجزا داخل کوچه و داخل مرکز خرید رهن ملک: ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ میلیون تومان اجاره ملک: ٣/٨٥٠/٠٠٠ میلیون تومان (قابلیت قرارداد چند ساله) قیمت کلیه تجهیزات ١٧٠ میلیون تومان تخفیف پای معامله فقط با کلیه تجهیزات واگذار می شود
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه