ویلایی
تماس
محل دولت آباد - تهران
رهن
5,000,000 تومان
اجاره
950,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
واحد فوق طبقه اول فضای قابل استفاده بیشتراز متراژ ذکرشده میباشد تخلیه
گزارش مشکل آگهی
ویلایی
محل دولت آباد - تهران
رهن
5,000,000 تومان
اجاره
950,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
واحد فوق طبقه اول فضای قابل استفاده بیشتراز متراژ ذکرشده میباشد تخلیه
گزارش مشکل آگهی