١١٥ متر آپارتمان
تماس
محل تهران پارس - تهران
رهن
60,000,000 تومان
اجاره
2,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
115 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1379
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
١١٥ متر آپارتمان کم واحد (٥واحد)طبقه ی اول همراه با ١٢ متر بالکن و ٤ مترانباری قفسه بندی شده داخل واحد و پنجره های رو به شمال و جنوب با پرده و سقف با لوستر و آنلاین جوکوب
گزارش مشکل آگهی
١١٥ متر آپارتمان
محل تهران پارس - تهران
رهن
60,000,000 تومان
اجاره
2,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
115 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1379
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
١١٥ متر آپارتمان کم واحد (٥واحد)طبقه ی اول همراه با ١٢ متر بالکن و ٤ مترانباری قفسه بندی شده داخل واحد و پنجره های رو به شمال و جنوب با پرده و سقف با لوستر و آنلاین جوکوب
گزارش مشکل آگهی