٢٥٠متر تک واحدی
تماس
محل طالقانی - تهران
رهن
60,000,000 تومان
اجاره
5,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
250 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
خ مفتح نرسیده به طالقانی پارکینگ انباری ٠٩٠٥٢٦٠٨٦٣٩
گزارش مشکل آگهی
٢٥٠متر تک واحدی
محل طالقانی - تهران
رهن
60,000,000 تومان
اجاره
5,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
250 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
خ مفتح نرسیده به طالقانی پارکینگ انباری ٠٩٠٥٢٦٠٨٦٣٩
گزارش مشکل آگهی