٤٤٠ متر زیرزمین فردوسی جهت تولیدی پوشاک
تماس
محل فردوسی - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
20,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
440 متر مربع
خواب 6
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فقط برای تولیدی پوشاک این ملک اجاره داده میشود
گزارش مشکل آگهی
٤٤٠ متر زیرزمین فردوسی جهت تولیدی پوشاک
محل فردوسی - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
20,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
440 متر مربع
خواب 6
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فقط برای تولیدی پوشاک این ملک اجاره داده میشود
گزارش مشکل آگهی