٤٥ متر روبروی بیمارستان رسول اکرم
تماس
محل شهرآرا - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
45 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
بر ٤ متر ارتفاع ٤ طول ١١ متر کف سنگ اب و برق و گاز کرکره برقی ویترین بزرگ نور پردازی شده دارای جواز
گزارش مشکل آگهی
٤٥ متر روبروی بیمارستان رسول اکرم
محل شهرآرا - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
45 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
بر ٤ متر ارتفاع ٤ طول ١١ متر کف سنگ اب و برق و گاز کرکره برقی ویترین بزرگ نور پردازی شده دارای جواز
گزارش مشکل آگهی