٥٠متر جمالزاده بسیار شیک
تماس
محل جمالزاده - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
ذوج یا خانم موجه ط پنجم انباری اسانسور
گزارش مشکل آگهی
٥٠متر جمالزاده بسیار شیک
محل جمالزاده - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
ذوج یا خانم موجه ط پنجم انباری اسانسور
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه