٦٥ متر شقایق جنوبی
تماس
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
65 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1391
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
تبدیل به ١٤٠ رهن کامل فول امکانات طبقه اول خوش نور و رو به آفتاب سرایداری بهترین دسترسی مشاور شما پاکزاد:٠٩١٢٢٨٣٩٥٩٧
گزارش مشکل آگهی
٦٥ متر شقایق جنوبی
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
65 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1391
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
تبدیل به ١٤٠ رهن کامل فول امکانات طبقه اول خوش نور و رو به آفتاب سرایداری بهترین دسترسی مشاور شما پاکزاد:٠٩١٢٢٨٣٩٥٩٧
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه