٩٥ متر رو به افتاب سازمان شمالی
تماس
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
95 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1387
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
٩٥ متر دو خواب فول امکانات روبه افتاب با اسانسور و پارکینگ انباری
گزارش مشکل آگهی
٩٥ متر رو به افتاب سازمان شمالی
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
95 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1387
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
٩٥ متر دو خواب فول امکانات روبه افتاب با اسانسور و پارکینگ انباری
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه