پارکینگ اجاره ای + انباری اجاره ای
تماس
محل گمرک - تهران
رهن
120,000 تومان
اجاره
120,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
10 متر مربع
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
√ پارکینگ اجاره ای(آپارتمانی) + انباری 4 متری (درصورت نیاز، اجاره مجزا). √ پارکینگ مسقف، محصور و بصورت شبانه روزی. √ محدوده میدان رازی(میدان گمرک قدیم) - خ عبدالمجید ایروانی- کوچه اکبری... . تلفن هماهنگی: 09119847295
گزارش مشکل آگهی
پارکینگ اجاره ای + انباری اجاره ای
محل گمرک - تهران
رهن
120,000 تومان
اجاره
120,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
10 متر مربع
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
√ پارکینگ اجاره ای(آپارتمانی) + انباری 4 متری (درصورت نیاز، اجاره مجزا). √ پارکینگ مسقف، محصور و بصورت شبانه روزی. √ محدوده میدان رازی(میدان گمرک قدیم) - خ عبدالمجید ایروانی- کوچه اکبری... . تلفن هماهنگی: 09119847295
گزارش مشکل آگهی