پاساژ اترک
تماس
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
32,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
22 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
تخلیه قابل تبدیل با تخفیف پاساژ اترک دارای اتاق پرو انباری پارکینگ 09194671262
گزارش مشکل آگهی
پاساژ اترک
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
32,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
22 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
تخلیه قابل تبدیل با تخفیف پاساژ اترک دارای اتاق پرو انباری پارکینگ 09194671262
گزارش مشکل آگهی