پرديس فاز١١
تماس
محل پردیس - تهران
رهن
45,000,000 تومان
اجاره
10 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فاز١١ زون٤ و٥ طبقات مختلف اوشارى٠٩١٢٨٩٨٤٣٨٩
گزارش مشکل آگهی
پرديس فاز١١
پرديس فاز١١
محل پردیس - تهران
رهن
45,000,000 تومان
اجاره
10 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فاز١١ زون٤ و٥ طبقات مختلف اوشارى٠٩١٢٨٩٨٤٣٨٩
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه