پیش فروش واحد مسکونی حکیمیه
تماس
محل حکیمیه - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
70 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
پیش فروش یک واحد مسکونی فقط با پیش پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان تحت نظارت تعاونی مسکن هوانیروز ارتش پروژه مخصوص کارکنان ارتش می باشد و مزایای کارکنان محسوب میگردد با سود آوری بالا (نهایتا متری ۶م) حق واگذاری امتیاز ۱۰۰ میلیون تومان تحویل ۳ ساله قابل استعلام از سازمان هوانیروز ارتش تشکیل پرونده و قرارداد به نام شخص منتقل می گردد الباقی واریزی ها طی پیشرفت پروژه نهایتا هر سه ماه یکبار ۵۰میلیون تومان به دلیل کمبود بودجه امتیاز واگذار میشود خیابان باباییان حکیمیه مابین پژم و نیلی(سه بر)
گزارش مشکل آگهی
پیش فروش واحد مسکونی حکیمیه
محل حکیمیه - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
70 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
پیش فروش یک واحد مسکونی فقط با پیش پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان تحت نظارت تعاونی مسکن هوانیروز ارتش پروژه مخصوص کارکنان ارتش می باشد و مزایای کارکنان محسوب میگردد با سود آوری بالا (نهایتا متری ۶م) حق واگذاری امتیاز ۱۰۰ میلیون تومان تحویل ۳ ساله قابل استعلام از سازمان هوانیروز ارتش تشکیل پرونده و قرارداد به نام شخص منتقل می گردد الباقی واریزی ها طی پیشرفت پروژه نهایتا هر سه ماه یکبار ۵۰میلیون تومان به دلیل کمبود بودجه امتیاز واگذار میشود خیابان باباییان حکیمیه مابین پژم و نیلی(سه بر)
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه