چهاردیوار۳۹۵۰متربرق تک فازدربست شهریار
تماس
محل شهریار - تهران
رهن
12,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
3950 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1387
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری صنعتی
دارای دواتاق برق تک فاز اب تانکر۳۰۰۰لیتری برق سه فازاقدام شده کلا۴۰۰۰مترچهار موقعیت جاده شهریاربه ادران۴۰۰مترفاصله باجاده اصلی تریلی رو دربست تخلیه اماده تحویل ۰۹۱۰۹۴۳۶۰۰۲ ۰۹۳۷۸۲۸۵۸۹۳
گزارش مشکل آگهی
چهاردیوار۳۹۵۰متربرق تک فازدربست شهریار
محل شهریار - تهران
رهن
12,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
3950 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1387
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری صنعتی
دارای دواتاق برق تک فاز اب تانکر۳۰۰۰لیتری برق سه فازاقدام شده کلا۴۰۰۰مترچهار موقعیت جاده شهریاربه ادران۴۰۰مترفاصله باجاده اصلی تریلی رو دربست تخلیه اماده تحویل ۰۹۱۰۹۴۳۶۰۰۲ ۰۹۳۷۸۲۸۵۸۹۳
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه