کارگاه در جمهوری 35 متر
تماس
محل بهارستان - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
3,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
35 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری صنعتی
کارگاه کفاشی
گزارش مشکل آگهی
کارگاه در جمهوری 35 متر
محل بهارستان - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
3,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
35 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری صنعتی
کارگاه کفاشی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه