کارگاه صنعتی 400 امپر
تماس
محل زعفرانیه - تهران
رهن
25,000,000 تومان
اجاره
12,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
3000 متر مربع
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
کارگاه صنعتی با 400 امپر سه فاز 1200 امر تک فاز با 400 متر مکعب گاز برای ماین اجاره داده میشود ملک موردنظر دو ساعت با تهران فاصله دارد پول پیش 20 م مبلغ اجاره 10 م
گزارش مشکل آگهی
کارگاه صنعتی 400 امپر
محل زعفرانیه - تهران
رهن
25,000,000 تومان
اجاره
12,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
3000 متر مربع
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
کارگاه صنعتی با 400 امپر سه فاز 1200 امر تک فاز با 400 متر مکعب گاز برای ماین اجاره داده میشود ملک موردنظر دو ساعت با تهران فاصله دارد پول پیش 20 م مبلغ اجاره 10 م
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه