گواهی کسر از حقوق برای وامهای مسکن
تماس
محل تهران نو - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
2 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فقط برای وامهای مسکن جانبازی و اوراق با قیمت مناسب بدون پیش پرداخت تسویه بعد از امضای ضامن در بانک برای وامهای ازدواج وکالا ضامن نداریم
گزارش مشکل آگهی
گواهی کسر از حقوق برای وامهای مسکن
محل تهران نو - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
2 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فقط برای وامهای مسکن جانبازی و اوراق با قیمت مناسب بدون پیش پرداخت تسویه بعد از امضای ضامن در بانک برای وامهای ازدواج وکالا ضامن نداریم
گزارش مشکل آگهی