۱۰۰متر ولیعصر پارک ساعی
تماس
محل آرژانتین - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
6,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1378
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۱۰۰ متر وایعصر پارک ساعی دوخواب آفتابگیر کف پارکت بهترین فرعی امکانات فول امکانات فول
گزارش مشکل آگهی
۱۰۰متر ولیعصر پارک ساعی
۱۰۰متر ولیعصر پارک ساعی۱۰۰متر ولیعصر پارک ساعی۱۰۰متر ولیعصر پارک ساعی۱۰۰متر ولیعصر پارک ساعی۱۰۰متر ولیعصر پارک ساعی۱۰۰متر ولیعصر پارک ساعی
محل آرژانتین - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
6,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1378
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۱۰۰ متر وایعصر پارک ساعی دوخواب آفتابگیر کف پارکت بهترین فرعی امکانات فول امکانات فول
گزارش مشکل آگهی