۱۵متر مغازه بر نظام اباد، روبروی وحیدیه
تماس
محل نظام آباد - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
4,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
15 متر مربع
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اب، برق، گاز،تلفن ابدارخانه جدا، برمدنی شمالی، تخلیه رهن و اجاره قابل تبدیل
گزارش مشکل آگهی
۱۵متر مغازه بر نظام اباد، روبروی وحیدیه
محل نظام آباد - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
4,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
15 متر مربع
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اب، برق، گاز،تلفن ابدارخانه جدا، برمدنی شمالی، تخلیه رهن و اجاره قابل تبدیل
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه