۳۵ متر مرتضوی نوسازی شده
تماس
محل جیحون - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
1,250,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
35 متر مربع
سال ساخت 1379
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
سه طبقه تکواحدی ، بازسازی شده کامل ،نور خوب جنوب
گزارش مشکل آگهی
۳۵ متر مرتضوی نوسازی شده
۳۵ متر مرتضوی نوسازی شده
محل جیحون - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
1,250,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
35 متر مربع
سال ساخت 1379
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
سه طبقه تکواحدی ، بازسازی شده کامل ،نور خوب جنوب
گزارش مشکل آگهی