۴ طبقه موقعیت اداری واقع در آرژانتین
تماس
محل ونک - تهران
رهن
500,000,000 تومان
اجاره
80,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
1300 متر مربع
سال ساخت 1379
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۴ طبقه به صورت یکجا موقعیت اداری مناسب برای کلیه مشاغل
گزارش مشکل آگهی
۴ طبقه موقعیت اداری واقع در آرژانتین
محل ونک - تهران
رهن
500,000,000 تومان
اجاره
80,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
1300 متر مربع
سال ساخت 1379
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۴ طبقه به صورت یکجا موقعیت اداری مناسب برای کلیه مشاغل
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه