۴ واحد یکجا هم اجاره داده میشه
آگهی فوری
تماس
محل پاسداران - تهران
رهن
250,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
140 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1380
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۴ واحد یکجا برای کارهای دفتری یا انبار هم اجاره داده میشود
گزارش مشکل آگهی
۴ واحد یکجا هم اجاره داده میشه
آگهی فوری
محل پاسداران - تهران
رهن
250,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
140 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1380
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۴ واحد یکجا برای کارهای دفتری یا انبار هم اجاره داده میشود
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه