۵۲متر فول
تماس
محل خواجه نظام - تهران
رهن
150,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
52 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۵۲ متر با امکانات اسانسور پارکینگ انباری تکواحدی
گزارش مشکل آگهی
۵۲متر فول
محل خواجه نظام - تهران
رهن
150,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
52 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۵۲ متر با امکانات اسانسور پارکینگ انباری تکواحدی
گزارش مشکل آگهی