۶۰۰۰ متر اداری مستقل
تماس
محل جردن - تهران
رهن
10,000,000,000 تومان
اجاره
2,000,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
6000 متر مربع
خواب 500
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۶۰۰۰ متر مستقل فلت مناسب شرکت معتبر
گزارش مشکل آگهی
۶۰۰۰ متر اداری مستقل
۶۰۰۰  متر اداری مستقل
محل جردن - تهران
رهن
10,000,000,000 تومان
اجاره
2,000,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
6000 متر مربع
خواب 500
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۶۰۰۰ متر مستقل فلت مناسب شرکت معتبر
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه