۷۵متررسالت هنگام
تماس
محل رسالت - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
1,950,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک خوابه،پارگینک انبار،نور ونقشه عالی،سالون بزرگ،اشپز خانه بزرگ،نور شمال وجنوب ،بدون مشرف،طبقه۴
گزارش مشکل آگهی
۷۵متررسالت هنگام
۷۵متررسالت هنگام۷۵متررسالت هنگام۷۵متررسالت هنگام۷۵متررسالت هنگام۷۵متررسالت هنگام
محل رسالت - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
1,950,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک خوابه،پارگینک انبار،نور ونقشه عالی،سالون بزرگ،اشپز خانه بزرگ،نور شمال وجنوب ،بدون مشرف،طبقه۴
گزارش مشکل آگهی