۹۰ متر فول امکانات رهن و اجاره قابل تبدیل تا رهن کامل بهترین گذر سازمان برنامه جنوبی
تماس
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1384
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
بنام خداوند خورشید و ماه که « دل » را بنامش « خرد» داد راه تماس مساوی توضیحات ویژه فول امکانات پارکینگ انباری آسانسور مشاور تخصصی منطقه فرخزاد 09191782347 _ 09011901387
گزارش مشکل آگهی
۹۰ متر فول امکانات رهن و اجاره قابل تبدیل تا رهن کامل بهترین گذر سازمان برنامه جنوبی
۹۰ متر فول امکانات رهن و اجاره قابل تبدیل تا رهن کامل بهترین گذر سازمان برنامه جنوبی
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1384
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
بنام خداوند خورشید و ماه که « دل » را بنامش « خرد» داد راه تماس مساوی توضیحات ویژه فول امکانات پارکینگ انباری آسانسور مشاور تخصصی منطقه فرخزاد 09191782347 _ 09011901387
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه