100متر بر فردوس شرق
تماس
محل فردوس - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
کم واحد قابلیت استفاده جهت موقعیت اداری واحد رو به جنوب ۹متر تابلو خور تخلیه سالن پرده خور با نور عالی قابل تبدیل
گزارش مشکل آگهی
100متر بر فردوس شرق
محل فردوس - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
کم واحد قابلیت استفاده جهت موقعیت اداری واحد رو به جنوب ۹متر تابلو خور تخلیه سالن پرده خور با نور عالی قابل تبدیل
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه